• darmowe porady prawne poznań
  • darmowe porady prawne
  • skuteczny adwokat poznań

Ulga B+R

Szanowani Państwo,

na początku ubiegłego roku obowiązująca od ponad dziesięciu lat ulga na nabycie nowych technologii została zastąpiona przezulgę na działalność badawczorozwojową.Podmioty, które nabyły nowe technologie kwalifikowane pod wskazaną ulgę, ale nie mogły z różnych przyczyn dokonać odliczeń, mogą skorzystać z ulgi w terminie 3 lat od daty wprowadzenia nabytej technologii do ewidencji prowadzonej dla celów rozliczeń.

Działalność B+R należy rozumieć jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy

do tworzenia nowych zastosowań;

Przykładowo :przedsiębiorca X działający w branży IT i tworzący systemy zabezpieczeń, postanowił rozwinąć jeden z oferowanych produktów tj. system rozpoznawania tablic rejestracyjnych i wzbogacić wskazany o funkcję wysokiej odporności na warunki atmosferyczne oraz rozpoznawanie tablic nawet przy braku oświetlenia. W tym celu rozpisał plan działalności B+R oraz oznaczył zamierzony cel.

Podmioty korzystające z ulgi mogą odliczyć od 2017 r.:

  •   50% kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem przy realizacji działalności B+R w tym koszty ubezpieczeń społecznych,

  •   50% kosztów kwalifikowanych na zakup materiałów i surowców (w przypadku podmiotów zatrudniających od 250 pracowników, możliwe jest odliczenie 30% kosztów)

  •   50% kosztów kwalifikowanych dot. uzyskania ekspertyz, opinii, patentów itp.

Zulginie mogą skorzystać podmioty, które uzyskaływ jakiejkolwiek formie zwrot środków poniesionych na działalność B+R, jak również podmioty wykonujące działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Symulacja rozliczenia:

- przychód za rok 2016: 600 000 zł
- koszty: 350 000 zł (w tym 100 000 zł kosztów na B+R)
- podstawa opodatkowania: 600 000 zł - 350 000 zł = 250 000 zł
- podstawa opodatkowania po uwzględnieniu ulgi B+R 250 000 zł - 100 000 zł = 150 000 zł

< wstecz