• darmowe porady prawne poznań
 • darmowe porady prawne
 • skuteczny adwokat poznań

Prawo pracy

Kancelaria adwokacka w Poznaniu

Usługi dla pracodawców

 • Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dla pracodawców w zakresie opieki prawnej z zakresu prawa pracy.
 • Zajmujemy się bieżącą obsługą przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
 • Świadczymy usługi w zakresie przygotowywania i negocjowania umów o pracę oraz ich zmian.
 • Przygotowujemy akty wewnętrzne (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, statuty normujące stosunki pracy).
 • Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji, w tym Inspekcją Pracy.
 • Przeprowadzamy audyty prawno-pracownicze / due diligence.
 • Doradzamy w kwestii ochrony danych osobowych pracowników.
 • Udzielamy również porad z zakresu zakazu konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa czy nieuczciwej konkurencji.
 • Zajmujemy się sprawami z zakresu pracowniczej własności intelektualnej.
 • Udzielamy porad dotyczących globalnych migracji pracowników / delegowania pracowników.
 • Dochodzimy roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy.
 • Zajmujemy się też roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone.
 • Prowadzimy dla naszych klientów relacje ze związkami zawodowymi, spory zbiorowe oraz negocjacje.
 • Doradzamy w sprawach dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Reprezentujemy klientów w sprawach o mobbing i dyskryminację.
 • Świadczymy usługi z zakresu indywidualnych i grupowych zwolnień pracowników .
 • Prowadzimy doradztwo w zakresie zwolnień dyscyplinarnych.

Usługi dla pracowników

 • Świadczymy również kompleksowe usługi dla pracowników.
 • Prowadzimy sprawy z zakresu odwołań od rozwiązania czy wypowiedzenia umowy o pracę.
 • Reprezentujemy pracowników w sprawach o odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.
 • Dochodzimy w imieniu klientów roszczeń o zapłatę wynagrodzenia.
 • Dochodzimy też roszczeń o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
 • Zajmujemy się również roszczeniami o zapłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Prowadzimy sprawy z zakresu roszczeń z tytułu wypadków przy pracy.
 • Podejmiemy się spraw z zakresu sprzeciwu od kar porządkowych.
 • Reprezentujemy pracowników w sprawach o mobbing i dyskryminację.