• darmowe porady prawne poznań
 • darmowe porady prawne
 • skuteczny adwokat poznań

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne i opiekuńcze - rozwody, alimenty, spadki

Ta dziedzina prawa zajmuje się sprawami w zakresie rodzin. Wszelkie problemy dotyczące dzieci, rozwodów, spadków oraz stosunków prawnych wewnątrz rodzin, jak i z osobami trzecimi podlegają pod prawo rodzinne. Ponadto dotyczy ono spraw majątkowych oraz tych, które nie mają podłoża materialnego.
Ten dział prawa jest jednym z najtrudniejszych, ponieważ opiera się na określonych zasadach dotyczących dobra dziecka, rodziny, równości małżonków, trwałości ich związku, monogamii, ochrony rodziny i dziecka przez państwo.

Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie rozwodów, separacji oraz świadczy kompleksowe usługi we wszystkich sprawach prawa rodzinnego takich jak:

 • ustalenie pochodzenia dziecka;
 • ojcostwo:
  • uznaniem dziecka,
  • zaprzeczeniem ojcostwa,
  • unieważnienie uznania dziecka,
 • władza rodzicielska:
  • przyznanie ojcostwa,
  • zawieszenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • zakaz osobistej styczności z dzieckiem,
  • czas spędzany z dzieckiem,
 • opieka i kuratela:
  • przysposobienie oraz ubezwłasnowolnienie,
  • ustanowienie opieki i powołanie opiekuna,
  • zwolnienie z obowiązku objęcia opieką,
  • ustanowienie kuratora, uchylenie kurateli,
 • małżeństwa:
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia związku małżeńskiego,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
  • rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód lub zawieszenie przez separację,
 • sprawy majątkowe:
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem,
  • przygotowanie umów małżeńskich majątkowych – intercyzy,
  • podział majątku wspólnego,
  • ustalenie i wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
  • zniesienie wspólności majątkowej,
 • alimenty:
  • dochodzenie alimentów dla dzieci oraz małżonka,
  • podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów,
  • egzekucja alimentów.

W skład usług kancelarii wchodzą sprawy dotyczące stosunków między osobami, które łączą więzy pokrewieństwa, rodzicielskie, a także małżeńskie. Kancelaria zajmuje się więc sprawami małżeństw, rozwodów, adopcji dzieci, jak również odpowiedzialności rodzicielskiej (prawo do opieki nad dziećmi, czy prawo do odwiedzin).


Najczęstszymi sprawami, jakimi zajmuje się obecnie w dziedzinie prawa rodzinnego, są sprawy rozwodowe. W tym zakresie Kancelaria prowadzi rozwody z orzeczeniem o winie, jak i bez orzeczenia o winie. Ponadto adwokaci pomagają uzyskać rozwód międzynarodowy. Kancelaria specjalizuje się również w rozwodach kościelnych.

Prawo spadkowe

Spadek stanowi prawa oraz obowiązki dotyczące majątku i dóbr, jakie posiadał zmarły. Kancelaria zajmuje się wszelkim sprawami oraz doradztwem dotyczącym spadków, do których zalicza się:

 • przyjęcie spadku,
 • sporządzenie testamentu,
 • roszczenia z tytułu zachowku,
 • wyłączanie od dziedziczenia – uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • wykonywanie zapisu i polecenia,
 • ustalanie kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia – ustawowe, testamentowe,
 • zabezpieczenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku.