O kancelarii

Przemysław Dziubak

Naszą kancelarię tworzą ludzie, którzy służą Tobie pomocą w rozwiązywaniu problemów natury prawnej dotyczących prawa rodzinnego. Nasi specjaliści na co dzień zajmują się sprawami, takimi jak np.:

  • regulacje majątkowe w związku małżeńskim,
  • kwestie alimentacyjne,
  • rozprawy dotyczące ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej,
  • sprawy rozwodowe i separacyjne, ustalanie praw rodzicielskich,
  • orzeczenie nieważności zawartego małżeństwa.

W naszej kancelarii prawa rodzinnego możesz uzyskać profesjonalną poradę lub pomoc prawną z uwzględnieniem wszystkich aspektów problemu i poszanowaniem Twoich praw. Ponadto, nasi prawnicy analizują bieżące zmiany prawne i jak najdokładniej wykonują powierzone im zadania, by rzetelnie reprezentować swoich Klientów.

Przemysław Dziubak

Zakres usług kancelarii