Ustalenie praw rodzicielskich Poznań

Władza rodzicielska związana jest z określonymi prawami oraz obowiązkami, które przysługują rodzicom wobec ich dzieci. Chodzi tu na przykład o sprawowanie opieki, nadzór nad tym, czy ich rozwój przebiega prawidłowo, zarządzanie ich majątkiem. Jest ona nabywana w chwili narodzin dziecka przez obojga rodziców oraz równolegle przez nich sprawowana. Dlatego też mają oni obowiązek wspólnego rozstrzygania istotnych spraw dotyczących ich potomstwa.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może być skutkiem rozłączenia się rodziców lub zagrożenie dobra dziecka. Wówczas opieka nad małoletnim jest powierzana jednemu z nich, automatycznie ograniczając obowiązki drugiego. Jakie jednak przesłanki muszą wystąpić, aby rodzic został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej? Przede wszystkim okoliczności wpływające niekorzystnie na wychowanie, rozwój oraz majątek dziecka, np. sytuacje, w których rodzic nie interesuje się w ogóle małoletnim, nie ma z nim kontaktu, zaginął lub też stosuje wobec niego kary negatywnie wpływające na jego zdrowie i życie.

Proces o pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje po złożeniu wniosku do sądu rejonowego. W szczególnych przypadkach takie postępowanie sąd może wszcząć z urzędu bez wcześniejszego zgłoszenia.

Pozostałe usługi