Ustalenie praw rodzicielskich Poznań

Z chwilą narodzin dziecka jego rodzice nabywają do niego szereg praw i obowiązków, które trwają do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Sąd ma prawo tę władzę ograniczyć lub też całkowicie odebrać jednemu lub obojgu rodzicom w momencie, kiedy dobro dziecka zostaje zagrożone lub zaniedbanie przez ich postępowanie. Nieodpowiednie sprawowanie władzy rodzicielskiej obejmuje takie działania rodziców jak:

Ustalanie praw rodzicielskich jest także przeprowadzane w trakcie procesu separacyjnego lub rozwodowego. Na podstawie rozprawy ustalane są obecne warunki małoletniego oraz zasady, które będą obowiązywać po ustaniu małżeństwa, w tym również prawa do opieki nad dzieckiem. Wychowanie musi być przeprowadzane w taki sposób, by nie godziło w dobro małoletniego oraz społeczny interes, a także musi zapewniać i wspierać prawidłowy rozwój i edukację.

Jeżeli jeden z rodziców zostanie pozbawiony praw rodzicielskich lub zostaną one ograniczone, to i tak dziadkowie z jego strony mają prawo do kontaktu z dzieckiem. Najistotniejsze jest tutaj dobro dziecka i to właśnie nim należy się kierować.

Pozostałe usługi