Rozwody Poznań

Rozwody są jednymi z najtrudniejszych postępowań ze nie tylko ze względu na całą procedurę, ale i na ich przedmiot. Pod rozważania sądu trafia nie tylko ocenia więzi małżeńskiej, ale również dalsze życie małoletnich dzieci. Jednak mimo to w Polsce rozpada się co trzecie małżeństwo.

Podczas spraw rozwodowych sąd może orzec:

Postępowanie rozwodowe może się rozpocząć jeśli pożycie między małżonkami zupełnie się rozpadło i jedno z nich występuje do sądu z żądaniem rozwiązania małżeństwa. Należy mieć na uwadze, że jeżeli pojawiają się tak zwane negatywne przesłanki rozwód nie jest możliwy.

Rozwód nie jest dopuszczalny w sytuacji, gdy:

Rozpad pożycia oznacza, że między dwojgiem osób związanych dotąd małżeństwem nie ma już więzi uczuć, fizyczności oraz więzi gospodarczej. Zazwyczaj sprawy te niosą za sobą duże pokłady negatywnych emocji, które znacznie utrudniają przebieg rozprawy. Niekiedy jednak - w sytuacji, gdy obie strony są zgodne - rozwód może skończyć się bardzo szybko. Dzieje się to przeważnie wtedy, kiedy małżonkowie nie chcą orzekania o winie i prezentują podobne stanowiska w danej sprawie.

Jeśli małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci, postępowanie jest bardziej skomplikowane. Sąd w takim przypadku musi wziąć pod uwagę sytuację małoletnich oraz zatroszczyć się o ich dalsze dobro. Dlatego też często porusza się w procesie takie kwestie jak miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców, ewentualne alimenty, ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich, a także zasady utrzymywania kontaktów z dziećmi.

Przeważnie takie rozprawy związane są z żądaniem obu stron o rozwiązanie związku z orzeczeniem o wyłącznej winie drugiej strony. Jednak w tym celu nie wystarczy tylko przekonać o rozpadzie pożycia, trzeba to jeszcze odpowiednio udowodnić przed sądem. Dlatego też istotną rolę pełni adwokat, który ma na celu wykazanie środków dowodowych w postaci zeznań świadków, dokumentów czy materiałów audiowizualnych lub pochodzących od prywatnego detektywa. Sprawy te charakteryzują się długim czasem trwania, a także ujawnianiem intymnych spraw małżeńskich, co związane jest z negatywnymi i silnymi emocjami.

W postępowaniach rozwodowych sąd zawsze ma na celu sprawiedliwe rozstrzygnięcie oraz dobro małoletnich dzieci, których te sytuacje bezpośrednio dotykają. Bardzo ważna jest tutaj współpraca z pełnomocnikiem, która powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu. Małżonkowie powinni również przede wszystkim mieć na uwadze swoje potomstwo oraz jego przyszłość po rozwodzie rodziców.

Pozostałe usługi